Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz zaprasza do składania ofert.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego  wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2020 r.

Udostępnij: