Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025”.

ogłoszenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym, otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025”.

Zarządzenie Nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Żórawina z dnia 04.03.2024 r. –https://zorawina.bip.gov.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli/zarzadzenie-nr-ug-wg-0050-23-2024.html

 

Udostępnij: