Ogłoszenie o zbiórce elektroœmieci, przedmiotów wielkogabarytowych i opon

blog-img-08

W dniu 25 czerwca 2012 od godziny 8:00 odbierane będš z terenu Gminy Żórawina następujšce odpady:

– zużyty sprzęt elektroniczny, AGD, akumulatory, œwietlówki itp,
– zużyte przedmioty gabarytowe – stare meble i inne sprzęty gospodarstwa domowego,
– zużyte opony samochodowe itp

biórka prowadzona będzie na zasadzie wystawki.

W/w sprzęt należy wystawić przy drodze publicznej przed posesjš w widocznym miejscu do godziny 8:00 w dniu 25 czerwca 2012r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr telefonu 71 3814128 oraz u sołtysów.

Udostępnij: