OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŒREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY – Dofinansowanie przewozów w komunikacji zbiorowej na liniach autobusowych

blog-img-08

Informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej w dziale PRZETARGI zostało zamieszczone „OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŒREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY – Dofinansowanie przewozów w komunikacji zbiorowej na liniach autobusowych”.

Udostępnij: