Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglšdu projektu MPZP

blog-img-08

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglšdu projektu MPZP w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozš oddziaływania na œrodowisko

Ogłoszenie

Udostępnij: