Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

blog-img-08

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na œśrodowisko.

Szczegółowe informacje

Udostępnij: