Ogłoszenie o przetargu

blog-img-08

Na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – „Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”.

Udostępnij: