Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Rzeplinie

blog-img-08

Likwidator Kółka Rolniczego w Rzeplinie, podaje do publicznej wiadomości, że została otwarta likwidacja Kółka Rolniczego w Rzeplinie.Walne Zebranie Członków na likwidatora Kółka Rolniczego w Rzeplinie wyznaczyło Pana Jana Sobalę. W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, którzy mają jakiekolwiek roszczenia finansowe, majątkowe lub inne względem Kółka o zgłaszanie ich do likwidatora. Roszczenia należy zgłaszać pisemnie w terminie miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 27.03.2020r.

Udostępnij: