Ogłoszenie o konsultacji społecznych do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 05 stycznia 2017 roku. Informacje szczegółowe, projekt dokumentu oraz formularz konsultacji znajdują się w załączeniu.

Formularz należy przesłać:
– w formie elektronicznej na adres e-mail: dotacje@zorawina.pl, a_smykowska@zorawina.pl
lub wersji pisemnej
– na adres: Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag

Projekt Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026

Zarządzenie Nr  291/2016  Wójta Gminy Żórawina z dnia 22-12-2016

 

Udostępnij: