Ogłoszenie konkursów na dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żórawina

blog-img-08

Zarządzeniem Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 15.02.2019 r. zostały ogłoszone konkursy na dyrektorów następujących szkół:

 

Udostępnij: