Ogłoszenie

blog-img-08

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żórawina z dnia 17 lipca 2013 r.

Działajšc na podstawie Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 96 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystšpieniu oraz właœciwoœci organów w tych sprawach -Podaje do publicznej wiadomoœci informację w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Żórawina,

POLECAM PRZEPROWADZIĆ

w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 trening systemu wczesnego ostrzegania /ogłoszenie alarmu/

– 3 minutowy modulowany dŸwięk syren

Wójt Gminy Żórawina
/Jan Żukowski/

Udostępnij: