Ogłoszenie

blog-img-08

Ogłoszenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 10 lipca 2014 r.

Działajšc na podstawie Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystšpieniu oraz właœciwoœci organów w tych sprawach

Podaję do publicznej wiadomoœci informację w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Żórawina

POLECAM PRZEPROWADZIĆ w dniu 1 sierpnia 2014r. trening systemu wczesnego ostrzegania

godz. 17.00 – ogłoszenie alarmu
godz. 17.08 – odwołanie alarmu

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Udostępnij: