OFERTA nawiązania współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie

blog-img-08

Zakład Karny w Strzelinie jest zakładem karnym typu zamkniętego
dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego
dla odbywających karę po raz pierwszy oraz zakładu karnego typu półotwartego
dla młodocianych.

 

W związku z uruchomieniem programu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pn. Praca Więźniów, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osadzonych w wyniku utworzenia infrastruktury produkcyjnej na terenie jednostek penitencjarnych,

 

zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy
w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Udostępnij: