Odbudowa stawu retencyjnego oraz wykonanie obiektów małej architektury w Polakowicach gmina Żórawina

blog-img-08

W dniu 23 września 2020 r. został dokonany odbiór końcowy zadania pn.” Odbudowa stawu retencyjnego oraz wykonanie obiektów małej architektury w Polakowicach gmina Żórawina”. Prace polegały na oczyszczeniu i odmuleniu dna stawu, umocnieniu i wyprofilowaniu skarp brzegowych oraz posadowieniu obiektów rekreacyjnych. Działania służą przede wszystkim ochronie powodziowej oraz zwiększeniu zasobów wód powierzchniowych i zasilaniu wód podziemnych w celu przeciwdziałania skutkom suszy. Prace realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Bezpieczeństwo – ZIT WrOF)

Udostępnij: