Odbiór odpadów zmieszanych w miejscowoœci Żórawina – ZMIANA TERMINU

blog-img-08

Odbiór odpadów zmieszanych w miejscowoœci Żórawina – ulice: Niepodległoœci, Polna, Małowiejska, Osiedleńcza został przeniesiony z soboty (04.04.2015 r.) na pištek (03.04.2015 r.).

Prosimy o wystawienie opisanych pojemników dzień przed terminem odbioru w miejscach widocznych i dostępnych, bez koniecznoœci wchodzenia na posesję.

Zwišzek poinformuje mieszkańców, których zmiana dotyczy o realizacji harmonogramu dzień wczeœniej mailowo, poprzez stronę internetowš Zwišzku, aplikację KiedyWywóz.

Wszystkie reklamacje, które będš dotyczyły ulic:
– Niepodległoœci
– Polna
– Małowiejska
– Osiedleńcza

w miejscowoœci Żórawina będš uznane, a na ich realizację Wykonawca ma 2 dni robocze.

Ponadto w pištek (03.04.2015 r.) Brygada zaznaczy nieruchomoœci, dla których odbiór nie był możliwy, a w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem (sobota 04.04.2015 r.) przejedzie przez w/w ulice i odbierze zaległe odpady (ewentualnie sprawdzi, czy wystawione sš pojemniki).

Udostępnij: