ODBIÓR ODPADÓW W OKRESIE ZIMOWYM.

blog-img-08
Szanowni Państwo,
W związku z wystąpieniem obfitych opadów śniegu oraz oblodzeniem dróg i chodników Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, że odbiór odpadów komunalnych z terenu niektórych posesji jest niemożliwy. Brygady dokładają wszelkich starań, żeby dotrzeć do pojemników, co dodatkowo może powodować opóźnienia w odbiorze. W związku z powyższym informujemy, że wszelkie informacje o opóźnieniach, awariach i przesunięciach publikowane są na stronie Związku:
www.sleza-olawa.pl.
Jednocześnie przypominamy, że:
w przypadku złego stanu dróg wewnętrznych, stanowiących własność prywatną, właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki na odpady w miejscu, do którego możliwy jest bezpośredni dojazd śmieciarki;
odśnieżenie i usunięcie sopli lodowych z dachów domów oraz z wiat śmietnikowych (altanek) jest obowiązkiem właściciela nieruchomości (zarządcy nieruchomości);
odśnieżenie chodnika przylegającego bezpośrednio do posesji oraz odśnieżenie dojścia do miejsca ustawienia pojemników na odpady jest obowiązkiem właściciela nieruchomości (zarządcy nieruchomości).
zadbanie o to, żeby odpady nie przymarzały do pojemnika jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
Ograniczenie poziomu wilgotności odpadów (w szczególności biodegradowalnych) można osiągnąć poprzez:
– umożliwienie odparowania wody z odpadów – np. otworzenie klapy pojemnika w słoneczne dni;
– szczelne zamknięcie pojemnika w deszczowe, śnieżne dni;
– zapewnienie dobrego dopływu powietrza do pojemnika, czyli postawienie go w przewiewnym miejscu;
– odparowanie resztek kuchennych przed umieszczeniem w pojemniku.
Innym sposobem na ułatwienie odbioru takich odpadów jest spryskanie wnętrza pojemnika silikonem w spray’u lub olejem albo wyłożenie dna pojemnika na BIO suchym materiałem biodegradowalnym.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość – odpady zostaną odebrane w najbliższym możliwym czasie (po udrożnieniu dojazdu do nieruchomości) lub w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu (w przypadku odpadów przymarzniętych do pojemnika).
Udostępnij: