Obwieszczenie Wojewody Dolnoœśląskiego

blog-img-08

Obwieszczenie Wojewody Dolnoœśląskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji dla zadania pod nazwą: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001100_DOL_B sieci łącznośœci bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. (…)”.

Obwieszczenie

Udostępnij: