Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego

blog-img-08

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zarządcy drogi w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gmina Żórawina. wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
 

Udostępnij: