Obwieszczenie

blog-img-08

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglšdu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń- Pasikurowice/Wrocław.

Obwieszczenie

Studium (plik 16 MB)

Prognoza

Prognoza

Załšcznik

Udostępnij: