Obowišzek powiadomienia urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego

blog-img-08

Przypominamy, że osoba która otrzyma dowód osobisty jest obowišzana powiadomić właœciwy urzšd skarbowy o serii i numerze dowodu osobistego poprzez wypełnienie i przekazanie formularza NIP-3 (w przypadku osób fizycznych nie prowadzšcych działalnoœci gospodarczej), NIP-1 w przypadku osób fizycznych prowadzšcych działalnoœć gospodarczš.

Osoby nie prowadzšce działalnoœci gospodarczej, mogš dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za poœrednictwem organu wydajšcego dowód osobisty, a emeryci lub renciœci także za poœrednictwem płatnika podatku dochodowego (np. ZUS).

Odpowiednie druki do pobrania dostępne sš na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Udostępnij: