Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

blog-img-08

12 lipca 2018 r. w miejscowości Węgry odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Gminę Żórawina.

Dzień ten obchodzony jest po raz pierwszy, wprowadzony ustawą podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę w 2017 r. „Został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty” – podała Kancelaria Prezydenta.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 pod pomnikiem Wincenta Witosa przy ulicy Kościuszki w Węgrach poprzez wprowadzenie pocztu sztandarowego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, przy akompaniamencie trębacza i werblisty Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji. Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski powitał przybyłych gości tj. Pana Wicewojewodę Kamila Zielińskiego, Pana Andrzeja Drogonia Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, Pana Piotra Regieca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pana Zygmunta Skibę i Panią Wiesławę Gawior – Wicedyrektorów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Romana Piątkowskiego z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pana Mirosława Koskę Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Państwowego Instytutu Zootechniki w Krakowie, Wójta Gminy Borów Waldemara Grochowskiego, ks. Proboszcza Adama Andrejczuka, a także przedstawicieli władz samorządowych, sołeckich, żołnierzy garnizonu Wrocław, organizacje społeczne i kombatanckie, przedstawicieli szkół podstawowych, społeczność Węgier i Żórawiny.

Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku Wincenta Witosa w asyście honorowej Żandarmerii Wojkowej we Wrocławiu oraz trębacza i werblisty Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Na zakończenie uczniowie szkół podstawowych zaprezentowali krótki występ ku czci Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Wójt Gminy Żórawina zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek w miejscowej świetlicy.

Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl

 

Udostępnij: