Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – fotorelacja

blog-img-08
W poniedziałek, 12 lipca 2021 r., w miejscowości Węgry, odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Oddział IPN we Wrocławiu oraz Gminę Żórawina.
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (ustanowiony 29 września 2017 roku), to polskie święto państwowe, obchodzone 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji Michniowa, poświęcone mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się o godzinie 11:00 przed pomnikiem Wincentego Witosa w Węgrach. Swoją obecnością uświetnili je: wicewojewoda Jarosław Kresa, Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu mjr Marek Dąbrowski, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch,
radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Tytus Czartoryski, Damian Mrozek,
Stanisław Ułaszewski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg dolnośląski,
Major Jan Paluchniak- prezes środowiska Batalionów Chłopskich,
dowódca 16 Dolnośląskiego Brygady Obrony Terytorialnej, stowarzyszenie kresowe,
przedstawiciele z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu,
instytucje rolnicze – KOWR, ARiMR przedstawiciele władz samorządowych – radni powiatowi, gminni, sołeccy, żołnierze garnizonu Wrocław, organizacje kombatanckie, Dzierżoniowska Grupa Rekonstrukcyjna, Szkoła Podstawowa z Borka Strzelińskiego, Polakowic, Węgier, dyrektorzy szkół, sołtysi i pracownicy urzędu gminy.
Po przemówieniach gości, kompania honorowa oddała salwę honorową. Wyjątkowym punktem obchodów było uhonorowanie Wójta Jana Żukowskiego medalem AK przez prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg dolnośląski za działalność na rzecz historii i pamięci.
Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku Wincentego Witosa oraz odbył się przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Węgrach występ patriotyczny. Ceremoniał poprowadził pan Wojciech Trębacz z IPN Oddz. Wrocław.
Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl
Udostępnij: