Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 12.07.2020

blog-img-08

W niedzielę, 12 lipca 2020 r., w miejscowości Węgry, odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Gminę Żórawina oraz Oddział IPN we Wrocławiu. 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (ustanowiony 29 września 2017 roku), to polskie święto państwowe, obchodzone 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji Michniowa, poświęcone mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.

Tegoroczne obchody zainaugorowano uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. Adama Andrejczuka. Druga część uroczystości odbyła się przed pomnikiem Wincentego Witosa w Węgrach. Swoją obecnością uświetnili ją: wicewojewoda Jarosław Kresa, Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski, I Zastępca Dowódcy Garnizonu Wrocław płk Marek Brzezicha, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu mjr Marek Dąbrowski, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń. W obchodach wzięli także udział przedstawiciele władz samorządowych, sołeckich, żołnierze garnizonu Wrocław oraz organizacje kombatanckie.

Po przemówieniach gości, kompania honorowa oddała salwę honorową. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku Wincentego Witosa.

Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl

Udostępnij: