Numery telefonów do GOPS w Żórawinie

blog-img-08

Informujemy, że została ponownie uruchomiona linia telefoniczna do Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie o numerze: 71 3165103.

Przypominamy numery wewnętrzne do pracowników GOPS (połšczenie przez numer 71 3165103):

22 – kierownik GOPS Dorota Rokicka
23 – księgowoœć
24 – pracownicy socjalni
25 – œwiadczenia rodzinne

Udostępnij: