Numery telefonów do Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie

blog-img-08

Informujemy, że w zwišzku ze zmianš siedziby Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie do budynku przy ul. Niepodległoœci 15 tymczasowo niedostępny jest numer telefonu 71 3165103.

Obecnie pracownicy GOPS dostępni sš pod numerami telefonów:
71 3814175 – kierownik GOPS Dorota Rokicka
71 3814177 – pracownicy socjalni

Łšcznoœć pod starym numerem zostanie przywrócona w najbliższym czasie.

Udostępnij: