Nowy Rok Szkolny 2009/2010

blog-img-08

Drodzy Uczniowie!
Szanowni Nauczyciele!

Poczštek każdego roku szkolnego otwiera przed wszystkimi nowe możliwoœci, skłania do podejmowania ambitnych postanowień i wcielania w życie twórczych planów.
Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania i rozwijania talentów. BšdŸcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelni i odpowiedzialni. Niech spełniš się wasze plany i marzenia, a młodzieńcza chęć naprawiania œwiata zaowocuje wartoœciowymi dokonaniami.
U progu nowego roku szkolnego pragnę życzyć wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom wielkiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radoœci z dużych i małych sukcesów oraz wielu pomysłów pozwalajšcych przekształcić szkołę w miejsce przyjazne i bezpieczne.Niech rok szkolny 2009/2010 przyniesie oprócz wysokich osišgnięć wiele radoœci i dobre przyjaŸnie.
Twórzcie œwiat wzajemnego zrozumienia i poznania. Bowiem przed Wami stoi szansa budowania nowej przyszłoœci. Wykorzystajcie jš dla naszego wspólnego dobra.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Udostępnij: