Nowy druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

blog-img-08

W dniu wczorajszym ukazało się rozporzšdzenie okreœlajšce nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z wczeœniejszš informacja na temat nowych terminów składania wniosków zamieszczamy nowy druk do pobrania.

Wniosek i treœć rozporzšdzenia

Udostępnij: