Nowe wyniesione przejścia dla pieszych na terenie gminy Żórawina

blog-img-08

Na terenie miejscowości: Szukalice, Wojkowice i Karwiany powstały wyniesione przejścia dla pieszych. Nowe przejścia mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych przekraczających drogi powiatowe oraz wymuszenie na kierowcach ograniczenia prędkości podczas przejazdu przez pasy. Przedmiotowe miejsca zostały również oznakowane znakami informacyjnymi oraz ograniczającymi prędkość do 30 km/h. Podobne przejścia zostały wykonane w latach ubiegłych w miejscowościach: Żórawina, Suchy Dwór i Wilczków.

Mamy nadzieję, że wykonanie nowej infrastruktury przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz wpłynie korzystnie na ograniczenie prędkości pojazdów przejeżdżających przez przejścia dla pieszych.

Prace wykonane zostały na zlecenie Powiatu Wrocławskiego.

Informację przygotował: Tomasz Gracz

Udostępnij: