Nowe warunki świadczenia 500+

blog-img-08

Informujmy, że od 1 lipca 2019 r świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.

Od dnia 01 lipca 2019 r będzie można złożyć wnioski online o przyznanie świadczenia za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie Al. Niepodległości 15 lub listownie. Wnioski można pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 01.07.2019 r. oraz na stronie internetowej gopszorawina.bip.gov.pl

Warto pamiętać, że złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019 r.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada.

Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r. , świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto informuję, że wprowadzono przepis szczególny dotyczycący 3-miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko (uwaga: dotyczy to dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 r.). Złożenie wniosku w tym terminie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Od 1 lipca 2019 r. wejdzie w życie również rozwiązanie pozwalające na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane (lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku). Dzisiaj w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.

 

Uwaga dotyczy osób pobierających świadczenia na drugie i kolejne dziecko: wypełniając część I wniosku punkt 2: ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci w wieku poniżej 18 roku życia należy oprócz 1 dziecka wpisać wszystkie uprawnione dzieci, pomimo, iż są przyznane na nie świadczenia.

 

Przypominamy, że wnioski składa się według miejsca zamieszkania/pobytu a nie zameldowania.

Udostępnij: