Nowe niższe stawki za wywóz nieczystoœci płynnych

blog-img-08

GZGK w Żórawinie informuje, iż uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalnoœci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoœci ciekłych z sšsiednich gmin: Siechnice i Kobierzyce. Od dnia 19.07.2010 wprowadzone zostajš nowe (niższe) stawki za opróżnianie i oczyszczanie œcieków ze zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców Gminy Żórawina. Zachęcamy również do podpisywania stałych umów na wywóz nieczystoœci ze zbiorników bezodpływowych.

Mieszkańcy którzy zdecydujš się na zawarcie z GZGK umowy do końca sierpnia 2010 otrzymajš bonus – co dziesišta usługa zawarta w umowie będzie nieodpłatna! ( klient na 10 wywozów szamb zapłaci tylko za 9 ).

Œwiadczymy usługi wywozu œcieków z szamb dla klientów indywidualnych oraz firm.

Szczegółowe informacje i cennik dostępne sš na stronie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod adresem : http://gzgkzorawina.pl

Udostępnij: