Nowe linie autobusowe na terenie naszej gminy

blog-img-08

W dniu dzisiejszym (14.05.2021 r.) w samo południe na płycie wrocławskiego Rynku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej uruchomienia kilkunastu nowych linii komunikacji podmiejskiej, mających już wkrótce połączyć Wrocław z pięcioma okolicznymi Gminami. Umowę podpisał w specjalnie podstawionym z tej okazji autobusie marki Mercedes-Benz Conecto Pan Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w obecności Włodarzy Gmin zaangażowanych w projekt, w tym Pana Jana Żukowskiego – Wójta Gminy Żórawina. W imieniu zgromadzonych burmistrzów oraz wójtów Pan Wójt Jan Żukowski podziękował Panu Prezydentowi Sutrykowi za otwarcie na potrzebę budowania zintegrowanego systemu wspólnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji wrocławskiej. Jego uruchomienie pozwoli rozwiązać wiele problemów komunikacyjnych mieszkańców naszej Gminy codziennie przemieszczających się do stolicy Dolnego Śląska.

W okolicznościowym przemówieniu Pan Prezydent Jacek Sutryk wymienił naszą Gminę jako tę, z którą współpraca w ramach tego projektu przebiegała wręcz modelowo. Nie byłoby to jednak możliwe bez osobistego zaangażowania całego zespołu, który przez blisko dwa lata pracował nad jego doprowadzeniem do pomyślnego końca, za co pragniemy podziękować Pani Dyrektor Paulinie Tyniec-Piszcz oraz pracownikom Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Z niecierpliwością oczekujemy na pojawienie się żółto-czerwonych autobusów na drogach miejscowości wchodzących w skład naszej Gminy.

Udostępnij: