Nowe kwalifikacje – nowe możliwości!

blog-img-08

W imieniu firmy ATUM Sp. z o.o., zapraszamy mieszkańców obszaru Aglomeracji Wrocławskich do skorzystania z oferty dofinansowanych szkoleń/kursów zawodowych. Osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy mogą skorzystać z dofinansowania w ramach projektu #KOMPETENCJEPRZYSZŁOŚCI realizowanego przez firmę ATUM.

Zapoznaj się z ofertą szkoleń i możliwością dofinansowania na:
www.kompetencjeprzyszlosci.com.pl

Skontaktuj się!

Grupę docelową projektu stanowi  700 osób, w tym 420 kobiet i 280 mężczyzn, z terenu województwa dolnośląskiego, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WrOF)

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 250 400,00zł , z czego dofinansowanie ze środków europejskich: 3 825 360,00zł oraz wkład własny: 425 040,00zł.”

Udostępnij: