Nowa strona internetowa Związku Międzygminnego ŒŚlęża-Oława

blog-img-08

Zapraszamy na nową strone internetową Związku Międzygminnego ŒŚlęża-Oława, na której zamieszczone są najnowsze informacje dotyczące harmonogramów odbioru odpadów, działalnoœci PSZOK i mobilnego MPSZOK, deklaracje i regulaminy oraz najnowsze i zawsze aktualne informacje dla mieszkańców dotyczące zasad segregacji i zbiórki odpadów.

Link do strony internetowej Związku jest umieszczony na stałe w lewym menu naszej strony, oraz poniżej:

Strona internetowa Związku Międzygminnego ŒŚlęża-Oława

Udostępnij: