NFOŚiGW – Ostatni nabór wniosków w Programie Moja Woda

Moja-Woda_0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że trwa ostatnia edycja programu Moja Woda.


Nabór potrwa do dnia 30 czerwca 2024 roku. Termin realizacji inwestycji nie później niż 30 czerwca 2024 r.
Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31 lipca 2024 r.
Budżet naboru to 130 mln. zł.
Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.
Minimalna kwota inwestycji to 2 tys. zł.
Dotacje mogą uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.


Dotacje można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej
    pojemność minimum 2m3;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń; do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek o wsparcie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół  wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).


Informacja jak skorzystać z dofinansowania w 7 krokach dostępna jest na stronie:
https://impet.net.pl/program-moja-woda/
Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskać można w WFOŚiGW we Wrocławiu tel. 71 333 09 74 oraz na stronie:
https://wfosigw.wroclaw.pl/moja-woda

Udostępnij: