Naziemna telewizja w cyfrowej jakoœci w Gminie Żórawina

blog-img-08

Informujemy, że Radiowo-Telewizyjny Oœrodek Nadawczy w Żórawinie od miesišca listopada 2011 nadaje cyfrowy sygnał telewizyjny – pakiet multipleksu MUX-3.

W skład multipleksu MUX 3 wchodzš następujšce kanały telewizyjne:
TVP1
TVP2
TVP INFO/TVP Opole
TVP INFO/TVP Wrocław
TVP Kultura
TVP Historia
TVP Polonia

Dodatkowo na terenie naszej gminy można odbierać pakiet multipleksu MUX-2 nadawany z Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego zlokalizowanego na górze Œlęża, w skład którego wchodzš programy telewizyjne:
Polsat
TVN
TV 4
TV Puls
TVN 7
TV Puls 2 (Test)
Polsat Sport News
TV 6

Wszystkie wymienione programy nadawane sš w doskonałej, cyfrowej jakoœci.

Odbiór emisji cyfrowych wišże się z koniecznoœciš zastosowania jednego z dwóch rozwišzań:
– dołšczenie do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urzšdzenia umożliwiajšcego odbiór sygnału cyfrowego (tj. urzšdzenia konsumenckiego służšcego do odbioru cyfrowych transmisji telewizyjnych), zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem,
– wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, posiadajšcy wbudowany tuner cyfrowy MPEG-4

Dodatkowe informacje na temat telewizji cyfrowej w Polsce dostępne sš pod adresem www.cyfryzacja.gov.pl

Udostępnij: