Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

blog-img-08

       Z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dwie szkoły w naszej Gminie uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji w ogólnej kwocie 6 480 zł. na doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne książki dla uczniów .

Wytypowane szkoły to:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rzeplinie z dotacją 4000,00 zł oraz

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach  – dotacja 2480,00 zł.

       Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy, który wynosi 20 % kosztów realizacji zadania.

Mamy nadzieję, że zakup nowego księgozbioru przyczyni się do realizacji  celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: