Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2023

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Żórawina otrzymała wsparcie  na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w roku 2023 dla oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach i w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzeplinie w kwocie ogólnej 4000,00 zł.

Wsparcie finansowe zostało udzielone w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz
realizację działań promujących czytelnictwo.

Gmina Żórawina pokrywa (w postaci finansowego wkładu własnego) co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego wsparciem.

Termin zakończenia działań 31.12.2023 r.

Udostępnij: