Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego

blog-img-08

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Szczegóły w załączonym materiale.

Udostępnij: