Nadanie Odznaki Honorowej Wójtowi Gminy

Medal zasługi 15.12 (11)

15 grudnia 2021 roku w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego” nadanej Wójtowi Gminy Żórawina Janowi Żukowskiemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystości przewodniczył Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Udostępnij: