Nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013

blog-img-08

W zwišzku z trwajšcymi naborami oraz planowanym uruchomieniem kolejnych naborów wniosków w ramach PROW 2007-2013 informujemy o możliwoœciach składania w Oddziale ARiMR wniosków o pomoc unijnš:

1. „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystšpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzania odpowiednich działań naprawczych”
– termin składania wniosków 30 listopada – 30 grudnia 2010r.

2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
– termin składania wniosków do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.

3. „Różnicowanie w kierunku działalnoœci nierolniczej”
– termin składania wniosków do wyczerpania limitu lub do 31.12.2010r.

4. „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”
– termin składania wniosków 3 stycznia – 17 stycznia 2011r. na inwestycje w produkcji mleczarskiej
– termin składania wniosków 17 stycznia – 23 stycznia 2011r. na inwestycje w innych obszarach działalnoœci rolniczej

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Udostępnij: