Nabór wniosków o dotacje na inwestycje – wymiana pieca

download-file

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2024 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797) zmieniona Uchwałą nr XIX/209/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2123), Uchwałą  Nr XXII/254/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6258) oraz Uchwałą  Nr  XXVII/323/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 6516).

2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

II. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 30 stycznia 2024 roku:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr  8/2024 z dnia  18.01.2024 r.

IV. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

V. Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

VI. Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację.

VIII. Ostateczny termin wykonania inwestycji ustala się do dnia 15 listopada 2024 r.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:

Marta Szemberg    71 72 21 849  tel. kom 797 096 324

Grażyna Wacińska 71 72 21 848, tel. kom 797 096 324

https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/zarzad-powiatu-wroclawskiego-oglasza-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-w-2024-roku-na-inwestycje-z-zakresu-ochrony-srodowiska.html

 

Udostępnij: