Nabór na rachmistrzów do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkań w 2011r.

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkań w 2011 r.,który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
Treœć ogłoszenia wraz z załšcznikami znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina w zakładce Prawo Lokalne –> Komunikaty.

Udostępnij: