MRiRW – informacje o wsparciu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

field-ga07abde05_1920

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi upowszechniło szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków
w ramach zaplanowanych pierwszych 4 konkursów o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności.

Nabory ruszają od 17 października br.

Dotyczą one wsparcia:

na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
rybołówstwa lub akwakultury

skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolnospożywczego;


na wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury

skierowanego do rolników i rybaków śródlądowych;


do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu;


do wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach
rolnych.


Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza
udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych
pod adresem
https://epue.arimr.gov.pl/.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-o-planowanych-naborach
.
https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy–dzialania-wdrazane-przez-arimr

Udostępnij: