MPSZOK – Gmina Żórawina

kontener Żórawina

Przypominamy, że w dniu 24.02.2024 r. – sobota, w godzinach od 10:00 do 18:00  Żórawina, ul. Kolejowa (plac naprzeciwko Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej 6) będzie Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane.

Regulamin i szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów znajdziecie Państwo pod adresem internetowym:

https://www.sleza-olawa.pl/strona-3328-informacje_o_mpszok.html

Udostępnij: