Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

blog-img-08

Samorzšd Uczniowski Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie kolejny raz włšcza się w zbiórkę œrodków na ratowanie kresowych nekropolii.
Nasi wolontariusze będš kwestowali na cmentarzach w Żórawinie, Węgrach, Turowie oraz na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
Będš posiadali specjalnie oznakowane puszki, identyfikatory oraz zgody na kwestę publicznš wydane przez Marszałka Województwa Dolnoœlšskiego.

Zachęcamy Państwa do wsparcia akcji.

Udostępnij: