MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT)

blog-img-08

Z dniem 1 lipca 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Jest to kolejne rozwiązanie prawne, którego celem jest wspieranie uczciwych przedsiębiorców w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz celnych i eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które naruszając prawo, zaburzają konkurencję. Należy również podkreślić, iż split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach firma – firma. Mechanizm ten nie będzie stosowany w transakcjach firma – osoba prywatna.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

-zapłata należności odpowiadającej całości lub części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na specjalnie utworzony rachunek VAT,

-zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury VAT jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ( „split payment”) jest dobrowolne. To po stronie nabywcy leży decyzja, czy skorzysta z tego systemu. Mechanizm ten może być stosowany tylko w odniesieniu do płatności za fakturę. Podatnicy, którzy nie otrzymali faktury z wykazana kwota podatku, przy dokonywaniu np. wpłaty zaliczki nie będą mogli go stosować. Mechanizm podzielonej płatności będzie mógł być stosowany również do częściowych płatności.

Aby zachęcić przedsiębiorców do stosowania podzielonej płatności, ministerstwo przewidziało w ustawie szereg zachęt dla nabywców. Pierwszą z tych zachęt jest znaczne skrócenie terminu zwrotu nadwyżki VAT na rachunek bankowy. Firmy stosujące split payment będą mogły bowiem liczyć na zwrot VAT w ciągu 25 dni na rachunek VAT, a nie tak jak dotychczas – w ciągu 60 dni. Kolejnymi bonusami dla firm stosujących podzieloną płatność będą:

Udostępnij: