Mammografia w Żórawinie

blog-img-08

Czy urodziła się Pani w 1964 roku? Proszę przeczytać! Ta informacja jest do Pani.

Rok urodzenia uprawnia Paniš do skorzystania z przywileju badaniamammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania RakaPiersi! Wišże się on z możliwoœciš wykonania badania bezpłatnego, na które nie jest wymagane skierowanie lekarskie, a każde zdjęcie analizowane jest przez dwóch lekarzy (tzw. podwójny odczyt).

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęœciej występujšcy nowotwór złoœliwy wœród kobiet dojrzałych, po 50 roku życia, można powiedzieć, że mammografia to najważniejsze badanie, któremu œwiadoma kobieta powinna się regularnie poddawać.
Niektóre kobiety nie zdajš sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiajšc wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. W ramach Programu może się Pani przebadać co 2 lata, a więc w okresie wzmożonego ryzyka zachorowania, przysługuje Pani 10 badań.

Mammografię w mammobusach można będzie wykonać w Żórawine w dniu 5 marca przy Gminnym Oœrodku Zdrowia, ul. Urzędnicza 11

Informacje szczegółowe

Udostępnij: