Lokalny Program Rewitalizacji

blog-img-08

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy kolejny etap prac mający na celu stworzenie Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. Przeprowadzona wszechstronna diagnoza gminy pozwoliła wyznaczyć obszary zdegradowane – wymagające rewitalizacji.  Są to sołectwa: Bogunów, Bratowice-Zagródki, Galowice, Jaksonów, Okrzeszyce-Rynakowice, Turów, Wilkowice, Żerniki Wlk. oraz wieś Komorowice i część miejscowości Żórawina obejmująca ulice: Kolejowa, Kwiatowa, Zaułek, Małowiejska, Al. Niepodległości (od nr 2 do nr 60), Polna (od nr 1-do nr 9), Wrocławska (nr nieparzyste od 1 do 11), ul Kopernika dz. 304/30 (park). Gorąco zachęcamy wszelkich partnerów społecznych i gospodarczych takich jak: organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, podmioty gminne wykonujące usługi publiczne, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy i osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, do zgłaszania planowanych przez siebie projektów mających na celu podniesienie jakości życia na wyznaczonych obszarach. Mogą to być zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i nieinfrastrukturalne działania o charakterze akcji społecznych (tzw. projekty miękkie). Wypełniając załączoną do tej wiadomości kartę projektu, macie Państwo możliwość aktywnego włączenia się w proces rewitalizacji Naszej Gminy rozumiany jako kompleksowy plan odnowy wybranej jej części. Umieszczenie waszego projektu w tym dokumencie może okazać się istotne przy ubieganiu się dla niego o niektóre fundusze unijne (np. wsparcie finansowe z działania 6.3 RPO WD uzależnione jest od wpisania projektu do Programu Rewitalizacji).

Wypełnione karty prosimy składać do dnia 21 października 2016 r. Można je dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, albo pocztą elektroniczną na adres a_smykowska@zorawina.pl .

Udostępnij: