List gratulacyjny ws przyznanego dofinansowania w wysokości 10 mln zł

blog-img-08

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się list Wiceprezydenta Wrocławia z gratulacjami dotyczącymi przyznanego dofinansowania do inwestycji pn: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina – etap I”, która będzie realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Udostępnij: