LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!

blog-img-08
Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                                       
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
 
Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych służą do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Metody przekazywania danych:
– samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS – samospis internetowy;
– w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
– w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
 
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinniśmy pomyśleć. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla tych z Państwa, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, przygotowany będzie na czas spisu Gminny Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy w Żórawinie ul. Kolejowa 6
Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu lub z Gminnym Biurem Spisowym w Gminie Żórawina.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
Proszę wszystkich o zaangażowanie i zachęcam do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie.
Liczymy się dla Polski!
Udostępnij: